Liuys

寻找一个安静的角落,在柔和的灯光下,心无挂碍地画一幅插画

不是所有人都能走出伤痛,不是所有人都会有新的生活


                     -----《海边的曼彻斯特》

评论

热度(1)